مگا پی سی

تاریخ: سه شنبه 21 آذر 1391 ساعت: 15:13 بازدید: 96 نویسنده: سعید محمدی

مرگ شخصیت های شناخته شده ای مانند آلبرت اینشتین از آن دست وقایعی است که به معنای واقعی کلمه باعث می‌شود دستگاه‌های چاپ، درست قبل یا در حین چاپ شبانگاهی شماره فردا صبح روزنامه ها، متوقف شوند تا هیئت تحریریه صفحه اول را تغییر دهد. هیچ دانشمندی مشهورتر از او نبوده؛ هیچ فعال ضد جنگی نظراتش را مستدل تر از او بیان نکرده؛ هیچ نابغه‌ای در طول تاریخ -ثبت شده- بشر بیش از پدر آلمانی فیزیک مدرن، مورد استناد و ارجاع دانشمندان و محققان قرار نگرفته.موضوعات:مشاهیر ,
روایتی-کامل-از-آلبرت-انیشتین روایتی-کامل-از-آلبرت-انیشتین روایتی-کامل-از-آلبرت-انیشتین روایتی-کامل-از-آلبرت-انیشتین روایتی-کامل-از-آلبرت-انیشتین امتیاز : 118 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 17 آذر 1391 ساعت: 14:42 بازدید: 117 نویسنده: سعید محمدی

 موضوعات:مشاهیر ,
-نامزد-شخص-سال،-از-نظر-مجله-تایم- -نامزد-شخص-سال،-از-نظر-مجله-تایم- -نامزد-شخص-سال،-از-نظر-مجله-تایم- -نامزد-شخص-سال،-از-نظر-مجله-تایم- -نامزد-شخص-سال،-از-نظر-مجله-تایم- امتیاز : 129 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|